ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Ο ΦΑΡΟΣ (THE LIGHTHOUSE)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 | ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6/3 | 19:00 – 21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 7-8/3 | 21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ 9-11/3 | 19:00 – 21:00


ΠΑΡΑΣΙΤΑ (PARASITE)

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 | ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ  5-11/3  |  19:00


ΠΑΤΟΥΣΕΣ ΕΝΩΜΕΝΕΣ (PETS UNITED)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 | ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ  7-8/3|    17:00


CORPUS CHRISTI (ΒΟΖΕ CIALO)

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 | ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ 5-11/3  | 21:10