ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΟΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΕΣ (THE AERONAUTS)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 | ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-21/2  | 19:00 – 21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ  22-23/2  |    19:00 – 20:50

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ 24-26/2  |   19:00 – 21:00


ΠΑΡΑΣΙΤΑ (PARASITE)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 | ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 22-23/2  |    22:30

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 | ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/2  |  19:10 – 21:20

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 22-23/2  |   17:00 – 19:10 – 21:20

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ 24-26/2   |  19:10 – 21:20


ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (REMI SANS FAMILLE)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 | ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ  22-23/2  |    17:00